جلسه ایی با حضور ریاست محترم دادگستری آقای رجبی و نیز دادستان محترم شهرستان چایپاره جناب آقای نجاتی و نیز روسای بانکها در محل دادگستری برگزار گردید


 پیرو گزارشات و شکایات بیشتر مردم از نحوه خدمات دهی بانکهای شهرستان جلسه ایی با حضور ریاست محترم دادگستری آقای رجبی و نیز دادستان محترم شهرستان جناب آقای نجاتی و نیز روسای بانکها در محل دادگستری برگزار گردید که در این جلسه در خصوص مسائل مختلفی از جمله اخذ تضامین موازی، عدم توجه به جایگاه قوانین و مفاد آن، عدم توان لازم جهت کسر از حقوق و ضامن شدن بازنشسته، عدم انجام دستورات مقام قضایی در موعد مقرر  و موارد دیگری بحث گردید که در ادامه این نشست موارد ذیل نیز به تصویب حاضرین رسید.

۱- اقدام به موقع در خصوص ۲۰ درصد که در زمان ارائه تسهیلات از وام گیرنده کسر می گردد .
۲_ ارائه قرارداد جهت اطلاع کامل شخص وام گیرنده
۳_ جواب‌دهی دقیق و به موقع به مراجعین و تکریم ارباب رجوع
۴_ عدم اخذ تضامنی موازی
۵_ اقامه دعوا به میزان بدهی واقعی شخص وام گیرنده . نیز اعلام دقیق مبلغ حق الوکاله

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.