دکترعلی حسن پور چورسینام: دکتر علی حسن پور

مرتبه علمی: استادیار

مدرک تحصیلی: فناوری پس از برداشت وطراحی

گروه آموزشی: مکانیک بیوسیستم


آقای دکترعلی حسن پوردر آخرین روزهای سال1346درخانواده ای پرجمعیت ومذهبی درچورس قدم به جهان هستی گذاشت ابتدایی و راهنمایی رادرچورس و دبیرستان رادر رشته ریاضی فیزیک در شهرستان کرج سال66به پایان برد.


دکترعزیزدوره راهنمایی بودکه پدربزرگوارش راازدست داده وسرپرستی خانواده رادر دوره نوجوانی به اجبارروزگارعهده دارشدبه گفته ایشان جادارداز عمویش حاج آقا حسن حسن پورکه واقعا جای خالی پدرش راپرنموده بودودر سرما و گرمای زندگی تکیه گاه خانواده اش بودندتشکرویژه بشود.اما با وجودکمکهای عمویش ،پا به پای ایشان در کارهای کشاورزی برای گذران زندگی خانواده اش همراه با تحصیل از تلاش و کوشش نمی ایستادو همواره برای خواهران و برادرانش نقش پدر را به نحو احسن ودرخور توجه ایفا می نمودو بنده با چشم های خود،کار در زمینهای کشاورزی دکتر رابه عینه دیده بودم.

علی عزیزسال 67با پشتکارواراده آهنین و با وجودتمام مشکلات زندگی از رشته ماشینهای کشاورزی دانشگاه ارومیه قبول وسال 71موفق به دریافت مدرک کارشناسی  وهمان سال موفق به قبولی در فوق لیسانس رشته مکانیک ماشینهای کشاورزی از دانشگاه تربیت مدرس تهران شده و درسال 76بعنوان مربی هیات علمی دانشگاه ارومیه انتخاب ومشغول تدریس در آن دانشگاه می شوند.

آقای حسن پوردر سال 84به جرگه ی دانشجویان دکتری می پیونددودر سال 90مدرک دکتری را از دانشگاه ارومیه اخذمی نمایند.دکتر عزیزاکنون بعنوان استادیار دانشگاه ارومیه مشغول تدریس بوده و نام چورسی بودن را با افتخارات بدست آورده عجین کرده و ناخودآگاه با یاد آقا دکتر عزیزوجد و نشاط خاصی برای تمامی چورسیها در هر نقاط کشور ایجادو با افتخار از ایشان بعنوان الگوونخبه چورسی نام می برند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.