به بهانه نزدیک شدن به ۵ دسامبر ” ۱۴ آذر ماه ” روزجهانی داوطلب :

به بهانه نزدیک شدن به  5 دسامبر " 14 آذر ماه " روزجهانی داوطلب :

داوطلبان " جوامع تاب آور می سازند " .

داوطلبان در سراسر دنیا با اهداف و دلایل متعددی در کارهای داوطلبی شرکت می کنند و شعار امسال روز جهانی داوطلب ، داوطلبان ، " جوامع تاب آور می سازند " ، است .

انسان به ذات پاک است و میل به  کمک به دیگران دارد و آموزه های دینی و فرهنگی نیز مزید بر علت شده و گرایش به نیکوکاری را در انسان می پروراند .

همین امر جوامع را به سمت انجام کارهای داوطلبانه و دستگیری از نیازمندان و حمایت از قشر آسیب پذیر سوق داده است .

به دلیل اهمیت و تأثیر شگرفی که وجود گروههای داوطلب در جوامع بشری داشته اند ، سازمان ملل متحد در سال 1985، 5 دسامیبر " 14 آذر " را روز جهانی داوطلب معرفی کرد .

این بهانه ای شده برای تجلیل از داوطلبان و تشویق سایرین به پیوستن به گروههای داوطلبی و تشکل های مردمی  .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.