بازدیدسرزده محمدی ایروانلو �رماندار چایپاره از اتاق اصنا� شهرستان

به گزارش چورس نیوز، محمدی ایروانلو�رماندارچایپاره بصورت سرزده از اتاق اصنا� شهرستان بازدید و با جمعی از روسای اتحادیه ها ، رئیس و اعضای اتاق اصنا� شهرستان دیدار نمود .در این بازدید نماینده عالی دولت به اهمیت نقش و جایگاه اصنا� در ر�اه مردم اشاره و گ�ت اتحادیه ها تلاش نمایند سطح نظارت خود بر واحد های صن�ی را ا�زایش دهند.

درپایان این بازدید �رماندارچایپاره از زحمات مجموعه عزیزان شاغل در اتاق اصنا� شهرستان و ارائه خدمات رسانی مطلوب به شهروندان تقدیرتشکر نمود.


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.