جلسه کمیته راهبری سرمایه گذاری چایپاره برگزارشد.

بنا به گرارش چورس نیوز، جلسه کمیته راهبری سرمایه گذاری شهرستان به ریاست محمدی ایروانلو �رماندار وباحضور عبدیلی مدیرعامل شهرکی های صنعتی استان و اعضاء در سالن اجتماعات �رمانداری برگزارشد.
بنا به این گزارش محمدی ایروانلو در این جلسه Ú¯Ù�ت، درسÙ�ر اخیر هئیت دولت به استان Ùˆ حضور وزیر صنعت معدن Ùˆ تجارت در شهرستان یکی از مطالبات ما مسئله احداث شهرک صنعتی جدید در چایپاره به لحاظ نبود Ù�ضای لازم برای سرمایه گذاران در شهرستان بود Ú©Ù‡ Ú©Ù‡ اینت منطقه را در خصوص سرمایه گذاری با مشکل مواجه کرده است ولذا در این خصوص مقرر گردید در مرحله اول ناحیه صنعتی موجود توسعه یاÙ�ته Ùˆ درمرحله بعدی شناسایی مکان جدید برای احداث ناحیه صنعتی چایپاره مد نظر قرارگیرد ÙˆÛŒ Ú¯Ù�ت براین اساس مکان مناسب برای ایجاد ناحیه صنعتی جدید مشخص گردیده است Ùˆ لذا ضروری است اداره Ú©Ù„ شهرک های صنعتی استان  با دستگاههای ذیربط شهرستانی هماهنگی Ùˆ اقدان لازم درجهت آماده سازی مکان جدید تا آخرسال 98 در اولویت عملکرد خود قرار دهند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.