دانلود بازی اندروید Dumb Ways To Die 3 v1.08

09Dumb Ways To Die 3 بک تور برای بازی های سبک آرکید یا سرگرم کننده هست Ú©Ù‡ شما Ù…ÛŒ توانید این بازی را به صورت کاملا رایگان Ùˆ همراه با نسخه مود شده یا بدون محدودیت آن را از سایت ما دانلود کرده Ùˆ از بازی کردن آن لذت ببرید . شما در این بازی نقش یک لوبیای Ú©ÙˆÚ†Ú© را بازی Ù…ÛŒ کنید Ú©Ù‡ با او به دنیا های مختلÙ� Ùˆ هیچان انگیز بروید Ùˆ چالش های مختلÙ� را در بازی تجربه کنید . شما باید مکان های مختلÙ� بروید Ùˆ برای باز سازی Ùˆ نگهداری آن شهر تلاش کنید Ùˆ وسایل مختلÙ�ÛŒ مانند وسایل بازی تÙ�ریحی Ùˆ مارکت ها Ùˆ … را در آن قرار دهید تا دیگر شهروندان به خوبی Ùˆ راحتی از آن ها استÙ�اده کنند . همچنین شما گاهی وقت ها به بیابان هایی خشک Ùˆ بی آب Ùˆ علÙ� خواهید رÙ�ت Ùˆ باید آن را تبدیل به شهری زیبا Ùˆ قابل سکونت کنید تا مردم شما بیایند Ùˆ از ساخته های شما استÙ�اده کنند Ùˆ به شما حس بهتری ذاشته باشند Ùˆ وقتی شما حس رضایت را داشته باشید Ù…ÛŒ توانید با آن امتیاز هایی را در طول بازی کسب کنید Ùˆ با استÙ�اده از آنها شهر های خود را گسترش دهید Ùˆ آنها را ارتقاء دهید . همچنین شما در چالش های دیگری در این بازی قرار Ù…ÛŒ گیرید بعضی وقت ها به Ù�ضا Ù…ÛŒ روید ØŒ بعضی وقت ها به قطلار های بین شهری Ùˆ … Ù…ÛŒ روید Ùˆ باید مامورت های خود را در آنها به خوبی انجام دهید .

برخی قابلیت های بازی Dumb Ways To Die 3 :

– ابزارهای خود را آماده کنید تا بتوانید یک بار دیگر به امنیت شهر Dumbville برگردانید .

-بازی به صورت آ�لاین .

-لوبیا را از طریق �ضا پیما در �ضا پرتاب کنید .

-جمع آوری لباس های منحصر به �رد برای همه لوبیا !

-همراه با نسخه مود شده یا بدون محدودیت بازی .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.