دانلود نرم ا�زار اندروید ImageMeter v2.21.1

ImageMeter یک نرم اÙ�زار قوی Ùˆ کاربردی برای گوشی ها Ùˆ تبلت های اندرویدی است Ú©Ù‡ به شنا در کارهای معماری Ùˆ اندازه گیری در طراحی های ساختمانی بسیار کار آمد Ùˆ Ù…Ù�ید خواهد بود . شما Ù…ÛŒ توانید این نرم اÙ�زار را به صورت رایگان Ùˆ هنراه با Ù�ایل apk آن از سایت ما دانلود کرده Ùˆ از آن استÙ�اده کنید . این نرم اÙ�زار به شما Ú©Ù…Ú© خواهد کرد تا ابعاد ØŒ زاویه ها ØŒ ابعاد Ùˆ … را در عکس های خود به سهولت Ùˆ بسیار راحت Ù�قط با یک کلیک ساده اندازه گیری کنید Ú©Ù‡ در کارهایی مانند طراحی های ساختمانی ØŒ معماری ،نقاشی Ùˆ کارهای گراÙ�یکی به شما بسیار Ú©Ù…Ú© خواهد کرد . شما همچنین Ù…ÛŒ توانید از این برنامه در طراحی دکوراسیون خانه یا شرکت ها استÙ�اده کنید به طوری Ú©Ù‡ تمامی اندازه ها را به طور دقیق محسابه کنید Ùˆ مکان هر چیز مانند چیدمان مبلمان ØŒ میز ناهار خوری Ùˆ بسیاری موارد دیگر را بسیار راحت تر محاسبه کنید . این نرم اÙ�زار دارای پشتیبانی بسیار قوی Ú©Ù‡ در ساپورت خود نرم اÙ�زار است Ù…ÛŒ باشد Ú©Ù‡ Ù…ÛŒ تواند در هر ساعت Ùˆ برای هر مشکل یا کمبودی به Ú©Ù…Ú© شما بیاید Ùˆ همچنین شما Ù…ÛŒ توانید نظرات خود را برای به روز رسانی های بعدی این نرم اÙ�زار به آنها به اشتراک بگذارید . شما در بسیاری از مکان ها Ù…ÛŒ توانید حس کنید Ú©Ù‡ اندازه گیری وسایل Ùˆ Ù�اصله آنها با یک دیگر دقیق نیم باشد Ùˆ دکوراسیون آنجا را بر هم Ù…ÛŒ زند اما شما با استÙ�اده از عکس های آن مکان Ùˆ استÙ�اده از این برنامه Ù…ÛŒ توانید بر روی گوشی یا تبلت خود تمام اندازه ها را به طور دقیق محاسبه کنید تا این مشکلات طراحی پیش نیاید . همینطور شما با استÙ�اده از این نرم اÙ�زار از خطا های اندازه گیری Ùˆ اشتباهات دستی رخ داده توسط انسان ها دوری کنید Ùˆ همه چیز را در مقیاسی بسیار دقیق اندازه گیری کنید تا درصد خطای شما به صÙ�ر برسد Ùˆ کار شما بسیار دقیق تر پیش برود . این برنامه از Ù�رمت ها یا پسوند هایی مانند PDFØŒ JPEG Ùˆ PNG پشتیبانی Ù…ÛŒ کند . همچنین این نرم اÙ�زار دارای تمامی واحد های اندازه گیری Ùˆ درجه بندی Ùˆ تبدیل آنها به یکدیگر Ù…ÛŒ باشد Ú©Ù‡ Ù…ÛŒ تواند کار شما را بسیار راحت تر کند .

برخی قابلیت های نرم ا�زار ImageMeter :

– اندازه گیری طول، زاویه،مناطق به Ø´Ú©Ù„ خودکار بر اساس یک مرجع واحد .
– پشتیبانی از Ù�رمت های PDFØŒ JPEG Ùˆ PNG .
– واحدهای متریک Ùˆ امپریالیستی (حتی از Ù�رمت های 1 2 3/4 پشتیبانی Ù…ÛŒ شود) .
-دارای پشتبانی 24 ساعته و بسیار قوی .
-دارای �ضایی ساده و رابط کاربری آسان .
-دارای گرا�یکی بسیار بالا .
-دارای تمامی واحد های اندازه گیری .
-برنامه به صورت کاملا رایگان .
-احتیاج به متصل بودن به اینترنت (آنلاین) .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.