دانلود نرم ا�زار اندروید ایران کارت v2.5

ایران کارت نرم اÙ�زاری است همانند تمامی کارت های بانکی دیگر عضو شبکه شتاب است Ùˆ تمامی قابلیت های کارت های بانکی را از جمله پرداخت قبوض ØŒ برداشت وجه ØŒ خرید اینترنتی Ùˆ انتÙ�ال وحه را دارا Ù…ÛŒ باشد . ایران کارت در مقایسه با کارت های دیگر عضو شتاب دارای یک مزیت Ù�وق الاده است Ú©Ù‡ شما با هر نوع خریدی Ú©Ù‡ انجام Ù…ÛŒ دهید درصدی از مبلغ خرید تان به حساب شما باز Ù…ÛŒ گردد . با هر حریدی Ú©Ù‡ از ایران کارت انجام Ù…ÛŒ دهید امتیازاتی دریاÙ�ت Ù…ÛŒ کنید Ú©Ù‡ در سامانه ایران کارت شما قابل مشاهده است . همچنین در این نرم اÙ�زار مراکز خدمات متÙ�اوتی برای دارندگان این کارت قرار داده شده است Ú©Ù‡ شامل رستوران ها ØŒ Ù�روشگاه ها ØŒ ورزش Ùˆ سرگرمی ØŒ هتل ها Ùˆ …  است Ú©Ù‡ برای دارندگان این کارت درصد قابل توجهی از برگشت وجه نقدی در نظر گرÙ�ته شده است Ú©Ù‡ برای هر شخص بر اساس سطح کارتی Ù�رد متÙ�اوت است . لیست مراکز خدماتی Ú©Ù‡ ایران کارت برای دارندگان کارت بانکی در نظر گرÙ�ته را Ù…ÛŒ توانید در سایت ایران کارت دریاÙ�ت کنید Ùˆ از این مزیت Ù�وق العاده بهره مند شوید . اگر از این کارت بانکی اسÙ�اده Ù…ÛŒ کنید حتما نرم اÙ�زار ایران کات را دانلود کنید Ùˆ از مزایای بالای این نرم اÙ�زار اسÙ�اده کنید . هم اکنون Ù…ÛŒ توانید آخرین نسخه از این نرم اÙ�زار را به صورت کاملا رایگان بر روی گوشی Ùˆ یا تبلت اندروید خود نصب کنید .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.