*دیدار ریاست جدید بهزیستی شهرستان �راهان خانم مستعلی با امام جمعه شهرستان*

مستعلی ریاست جدید بهزیستی شهرستان �راهان به منظ.ر دیدار واست�اده از رهنمودهای امام جمعه محترم با حضور در د�تر امام جمعه با ایشان دیدار ومساعدت ها وعنایات امام جمعه محترم را کما �ی السابق در قبال اداره بهزیستی خواهان شدند،امام جمعه �راهان ضمن آرزوی مو�قیت برای ایشان،خدمت به مردم را بیش از پیش خواستار گشتند.

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.