*سخنرانی جناب آص�ری مسئول آستان قدس رضوی در استان مرکزی دربین الصلاتین نمازجمعه �راهان*

ایشان دراین سخنرانی به بیان گزارش عملکرد در استان وتعداد ا�راد زائر اولی ها به مشهد مقدس وتعداد کمک هزینه های زیارت مستمندان وکمک هزینه های جهیزیه ا�راد کم بضاعت در بین الصلاتین نمازجمعه �راهان با هماهنگی ستادنمازجمعه پرداختند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.