تودیع ومعار�ه رئیس شرکت تعاونی روستائی چایپاره


به گزارش چورس نیوز؛با حضور محمدی ایروانلو �رماندار وکریم نژاد معاون سازمان تعاونی روستائی استان آذربایجان غربی مراسم تودیع و معار�ه رییس سابق و جدید تعاونی روستایی شهرستان درمحل �رمانداری برگزار شد.

محمدی ایروانلو Ù�رماندار چایپاره در این جلسه به تبین نقش وجایگاه شرکت تعاونی اشاره Ùˆ اÙ�زود، شرکت تعاونی میتواند نقش موثری در تنظیم بازار شب عید Ùˆ خرید گندم کشاورزان داشته باشد.  Ø¨Ø§ این همه حال در سطح شهرستان انتظار داریم شرکت تعاونی تمامی تلاش خود را در جهت ایÙ�ای نقش خود انجام دهد. ÙˆÛŒ در ادامه از زحمات ربیع خواه رئیس قبلی تقدیر وتشکر نمود Ùˆ درعرصه های مختلÙ� زندگی آرزوی موÙ�قیت نمود Ùˆ اÙ�زودند Ú©Ù‡ برای جعÙ�رزاده رئیس جدید هم ارزوی سربلندی داریم Ùˆ در پست جدید موÙ�Ù‚ وموئد باشند.

کریم نژاد معاون سازمان تعاونی روستائی استان هم در این جلسه گ�ت، شرکت تعاونی روستائی تدابیر لازم برای تنظیم بازار شب عیدانجام داده است و ان شالله با تصمیم کارگروه تنظیم بازار استان در کل سطح شهرستانها پخش خواهد شد که شامل میوه های پرتقال وسیب می باشد.

در پایان از خدمات ربیع خواه رییس سابق اداره تعاون روستایی شهرستان چایپاره قدردانی و جع�رزاده به عنوان سرپرست جدید این اداره معر�ی و منصوب شد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.