تقدیر وتشکر Ù�رماندار چایپاره از حضور پرشکوه Ùˆ انقلابی مردم شهرستان در راهپیمایی ۲۲بهمن سال ۹۷

باسمه تعالی

راهپیمایی با شکوه شما مردم شریÙ� Ùˆ ولایت مدار در یوم ا... 22 بهمن بیانگر عشق Ùˆ علاقه به انقلاب اسلامی، پیوند مستحکم با نظام اسلامی Ùˆ همراهی با رهبر Ù�رزانه Ùˆ حکیم انقلاب Ùˆ نشانه هوشیاری Ùˆ آمادگی کامل در عرصه دÙ�اع از اسلام عزیز، ارزش های انقلاب اسلامی Ùˆ دÙ�اع همه جانبه از مناÙ�ع ملی بود Ùˆ این واقعیت را اثبات کرد Ú©Ù‡ دشمنان نظام Ùˆ انقلاب علیرغم همه تهدیدات، توطئه های  Ú¯Ø³ØªØ±Ø¯Ù‡ هرگز نتوانسته اند در صÙ�ÙˆÙ� Ù�شرده ملت بزرگ ایران کوچکترین رخنه ای ایجاد نماید Ùˆ  Ø§Ø±Ø§Ø¯Ù‡ پولادین آنها را متزلزل نمایند Ùˆ در آینده نیز قطعا نخواهند توانست.
 Ø´Ù…ا مردم آگاه Ùˆ هوشیار ثابت کردید Ú©Ù‡ هرگاه Ùˆ هرجا پای مناÙ�ع Ùˆ مصالح اسلام Ùˆ انقلاب Ùˆ کشور اسلامی به میان آید همچون چهل  Ø³Ø§Ù„  Ú¯Ø°Ø´ØªÙ‡ از عمر پر برکت انقلاب اسلامی Ùˆ بلکه استوارتر از همیشه، بدون توجه به مذهب Ùˆ قومیت Ùˆ ... ØŒ همه یکدل Ùˆ یکپارچه به صحنه Ù…ÛŒ آیید Ùˆ پاسخ محکمی به دشمنان Ùˆ ایادی استکبار جهانی Ù…ÛŒ دهید.
این راهپیمایی نمایش اقتدار،همبستگی Ùˆ وحدت مردم شهرستان، در حقیقت تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب Ùˆ آرمان های نظام مقدس جمهوری اسلامی بود Ùˆ مردم شهرستان چایپاره  Ù‡Ù…چون ملت همیشه بیدار ایران اسلامی با این حضور به یادماندنی، تداوم Ú¯Ù�تمان انقلاب اسلامی را شعار دادند Ùˆ با ارزش‌ها Ùˆ اصول اسلامی انقلاب پیمان ملی بستند.
 Ø¨Ù‡ پاس این حضور سرشار از شور Ùˆ شعور از همه اقشار مردم در جای جای شهرستان چایپاره درچهلمین سالگرد انقلاب اسلامی Ú©Ù‡ مشتاقانه در مراسم راهپیمایی 22 بهمن حضور یاÙ�ته Ùˆ یکی دیگر از حماسه های تاریخی این مرز Ùˆ بوم را رقم زدند ØŒ صمیمانه تقدیر Ùˆ تشکر نموده Ùˆ از خداوند متعال برای همگان اجر Ùˆ پاداش الهی Ùˆ سلامتی Ùˆ سعادت مسئلت Ù…ÛŒ نماییم.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.