بایگانی برچسب: s

دانلود نرم اÙ�زار Rocket3F v1.6 Pro – win

Rocket3F، این نرم ا�زار به عنوان ابزاری جهت شبیه سازی سه بعدی پارامتهای مختل� و همچنین ابزاری جهت ایجاد پل ارتباطی برای نرم ا�زارهایی همچون 3D Coat می باشد. توسعه دهندگان آندری سرمداک و کون شی نرم ا�زار Rocket3F را منتشر کرده اند که یک نرم ا�زار کاربردی چند منظوره جدید و ابزاری جهت مدل سازی سطوح زیر ساختی با تعداد زیادی از ویژگی های جالب و کاربردی است. این نرم ا�زار دارای یک پایگاه کد با Nvil است که قبلا به عنوان VoidWorld شناخته می شد. این نرم ا�زار به هنوان ابزاری برای مدل سازی کون شی است که همچنان در توسعه بوده و به عنوان نرم ا�زاری جهت شبیه سازی های سه بعدی در بسیاری از موارد است�اده می شود. نسخه Pro این نرم ا�زار به عنوان بهترین نسخه از سری نرم ا�زارهای شبیه سازی به شمار می رود که با است�اده از آن شما می توانید آن را به همان شیوه ای که به آن نیاز دارید، س�ارشی کنید. همچنین می توانید کلید های میانبر را تغییر دهید، رابط کاربر خود را ایجاد کنید، StreamLine و Composite Tools خود را ایجاد نموده و منوی Radial خود را س�ارشی کنید.

Rocket3F.center

ویژگی های نرم ا�زار Rocket3F v1.6 Pro:

شبیه سازی سه بعدی پارامترهای مختل�

امکان زیرسازی دقیق اشیاء

بهره گیری از تکنولوژی های قدرتمند

امکان سینک شدن با دیگر نرم ا�زارها

Ùˆ …

مشخصات نرم ا�زار Rocket3F v1.6 Pro:

پلت�رم : PC

زبان : انگلیسی

سال انتشار : 2018

نوع نرم ا�زار : طراحی

نوع �ایل : EXE

دانلود نرم اÙ�زار Red Giant Trapcode Suite v15.0.1 – win

Red Giant Trapcode Suite، این بسته نرم ا�زاری شامل مجموعه ای از 11 ابزار گرا�یکی برای شبیه سازی حرکت های سه بعدی و ایجاد جلوه های بصری در پروژه های مختل� است. همچنین این مجموعه نرم ا�زاری را می توان به عنوان پلاگینی برای نرم ا�زار After Effects به شمار آورد. است�اده از ذرات و شراره ها و شعله ها برای ایجاد آتش، است�اده از ذرات برای ایجاد قطرات آب، دود، بر� و دیگر اثرات بصری آلی، و یا ایجاد شگ�تی های تکنولوژیکی و رابط کاربری گرا�یکی با شبکه های ذرات جاذب و اشکال 3D از ویژگی های این مجموعه نرم ا�زاری ن�یس می باشد. ترکیب چندین ذره در یک �ضای سه بعدی متحد برای بدست آمدن نتایج بصری خیره کننده می تواند به پروژه های گرا�یکی شما حس واقعگرایانه تری بدهد که این هم یکی از ویژگی های این مجموعه نرم ا�زاری می باشد. با شتاب دهنده گرا�یکی (GPU)، پلاگین Trapcode به شما کمک می کند نتایج زیبا را سریع تر دریا�ت کنید. برای اولین بار در این مجموعه نرم ا�زاری، شبیه سازی های مایع واقع گرایانه را با است�اده از موتور �یزیک Dynamic Fluids ™ اجرا کنید یا ذراتی را که از طریق هوا حرکت می کنند و از سطوح تند می گذرند، به طبیعی ترین حالت شبیه سازی نمایید.

Red.Giant.Trapcode.Suite.center

ویژگی های نرم ا�زار Red Giant Trapcode Suite v15.0.1:

است�اده از موتور شبیه سازی قدرتمند Dynamic Fluids

است�اده از شتاب دهنده گرا�یکی

شبیه سازی های کاملا واقع گرایانه

رابط کاربری گرا�یکی

Ùˆ …

مشخصات نرم ا�زار Red Giant Trapcode Suite v15.0.1:

پلت�رم : PC

زبان : انگلیسی

سال انتشار : 2018

نوع نرم ا�زار : پلاگین

نوع �ایل : EXE

دانلود نرم ا�زار Architect 3D Landscape Design v20 2018

نرم اÙ�زار طراحی Ù�ضای سبز ساختمان Ùˆ Ù�ضای خارجی Avanquest Architect 3D Land scape Design ØŒ یک نرم اÙ�زار قدرتمند Ú©Ù‡ مجموعه ای کامل از ابزار های طراحی سه بعدی ØŒ طراحی Ù�ضای خارجی ساختمان ØŒ تدوین طرح های تراس ØŒ ایجاد Ùˆ تجسم باغ خارجی را در اختیار شما قرار Ù…ÛŒ دهد . Avanquest Architect 3D Landscape Design همچنین برای طراحی آشپزخانه های لوکس ØŒ Ù�ضای استخر ØŒ تجهیزات مناطق بیرونی خود مانند مبلمان Ùˆ اضاÙ�Ù‡ کردن گیاهان به Ù�ضای خانه ÛŒ خود بسیار کاربرد دارد . امروزه باز زیاد شدن ساخت Ùˆ ساز های ساختمانی ØŒ یکی از دغدغده ÛŒ مهم معماران Ùˆ مهندسین طراحی های حرÙ�Ù‡ ای برای آن Ù…ÛŒ باشد Ú©Ù‡ تا نظر مشتری بیشتر جلب شود ØŒ Avanquest Architect 3D Landscape Design برای طراحی های خارجی یک ساختمان بیشترین کاربرد را دارد ØŒ همچنین طراحی قرار دادن درها ØŒ پنجره ها Ùˆ سقÙ� Ùˆ برنامه ریزی برق Ú©Ø´ÛŒ ØŒ لوله Ú©Ø´ÛŒ ØŒ نور Ùˆ تاسیسات از دیگر ویژگی های این نرم اÙ�زار Ù…ÛŒ باشد . این نرم اÙ�زار دارای موتور رند یه بعدی واقع بینانه Ù…ÛŒ باشد Ú©Ù‡ اجازه Ù…ÛŒ دهد به صورت پیشرÙ�ته به بررسی نتایج ØŒ Ùˆ طرح ریزی های خود بپردازید . این نرم اÙ�زار به طور گسترده با ابزار های طراحی دیگر مانند AutoCad® , 3DS Studio Max Ùˆ … سازگاری کامل دارد .

 

ویژگی های نرم ا�زار Avanquest Architect 3D Landscape Design :

– طراحی برنامه های باغ خود با استÙ�اده از توپوگراÙ�ÛŒ زمین

– استÙ�اده از کشیدن Ùˆ رها کردن کلید شروع سریع تکنولوژی به ترتیب گیاهان Ùˆ اشیاء در 2D خود Ùˆ برنامه های 3D

برنامه ریزی تمام جنبه های �نی و مادی : آبیاری و ابزار باران سنسور ، توپو ح�اری ، ایجاد پله و رمپ های دسترسی

– استÙ�اده از طرح رشد گیاه به decipde

– قرار دادن یکی از تصاویر خود برای یک رندر واقعی تر

– باÙ�ت Ùˆ مواد مختلÙ� از مارک های بین المللی مشهور : بام ØŒ سنگ ØŒ آجر ØŒ Ùˆ غیره Ùˆ سÙ�ارشی کردن آنها

– طراحی استخر شنا

– واردات Ùˆ صادرات Ù�ایل های خود به Ù�رمت های DXF / DWG

– سÙ�ارشی کردن نرده ها Ùˆ درها

– طراحی پاسیو Ùˆ تراس از نظر اندازه ØŒ هان ØŒ ستون ها ØŒ چشمه Ùˆ غیره

– ایجاد اشیاء 3D خود را با استÙ�اده از استودیو سه بعدی طراحی Ø´ÛŒ ترکیب ابزار بسیار موثر CAD Ùˆ یا وارد کردن یک Ø´ÛŒ ایجاد شده با استÙ�اده از AutoCAD, ViaCAD, Shark or Google Sketchup

– نمایش پروژه های خود در زمان های مختلÙ� روز با استÙ�اده از ابزار جهت خورشید

– ایجاد یک ویدیو پرواز در اطراÙ� پروژه شما

– نمایش پروژه خود از زوایای مختلÙ� Ùˆ تÙ�اسیر 3D

– طراحی باغ Ùˆ Ù�ضای خارجی خود بدون محدودیت مانند آشپزخانه بیرونی ØŒ پاسیو ØŒ استخر شنا ØŒ هدجس ØŒ مرزهای ØŒ درختان

دانلود نرم اÙ�زار nTopology Element v1.24.0 – win

nTopology Element، این نرم ا�زار ابزاری است که با است�اده از آن مهندسان و طراحان قادر به ساخت سازه هایی شبکه بندی شده با وزن کمتر از سازه های توپر، می باشند. این سازه ها از شبکه های مختل� به هم چسبیده تهیه شده اند که وزنشان بسیار کنتر بوده ولی استحکام خود را ح�ظ کرده اند. این نرم ا�زار پیشر�ته دارای ابزارهای قدرتمندی است که به شما امکان نظارت و کنترل کامل بر طراحی ساختار شبکه ای را می دهد.  این نرم ا�زار بدون نیاز به ایجاد انواع ساختارها و دستکاری طرح های شبکه شما تحلیلی دقیق از میزان کی�یت شبکه بندی شما را ارائه نموده و سبب بهبود ساختار شبکه بندی شما خواهد شد. مهمترین قسمت طراحی شبکه، توانایی ایجاد و است�اده از توپولوژی های شبکه بی نهایت متغیر در طرح های شما است. با ساختار قانونی تولید شبکه، شما می توانید این کار را انجام دهید. این نرم ا�زار از طی� گسترده ای از ابزارها و واحدهای از پیش تعیین شده تشکیل شده است که می توانید برای کنترل و نظارت کامل بر هندسه شبکه بندی خود از آنها است�اده کنید. این نرم ا�زار با نرم ا�زارهای دیگر که مبتنی بر CAD هستند نیز کار میکند و می توانید خروجی های این نرم ا�زارها را به اشتراک بگذارید.

nTopology.Element.center

ویژگی های نرم ا�زار nTopology Element v1.24.0 :

امکان کنترل و نظارت کامل بر هندسه شبکه بندی شده

امکان کنترل و بهبود شبکه بندی

امکان سینک شدن با نرم ا�زارهای CAD

است�اده از تکنولوژی های پیشر�ته

Ùˆ …

مشخصات نرم ا�زار nTopology Element v1.24.0 :

پلت�رم : PC

زبان : انگلیسی

سال انتشار : 2018

نوع نرم ا�زار : طراحی مهندسی

نوع �ایل : EXE

دانلود نرم اÙ�زار Autodesk Product Design Suite Ultimate 2019 – win

Autodesk Product Design Suite، این نرم ا�زار یک راه حل جامع است که طراحی، شبیه سازی، به اشتراک گذاری و مشاهده محصولات 3D را �راهم می کند و همچنین قادر به مدیریت کل طراحی های انجام شده توسط متخصصان و مهندسان می باشد. توانایی مجموعه مجتمع سازی دیجیتال به طراحی محصولات بهتر، کاهش هزینه های توسعه و سرعت بخشیدن به تجاری سازی آنها کمک بسیاری می کند. نوآوری و ایجاد طرح های چشمگیر با است�اده از این بسته نرم ا�زاری کامل برای طراحی �ایل های 3D از ویژگی های بارز این نرم ا�زار تخصصی و قدرتمند است. این مجموعه شامل یک بسته نرم ا�زاری جامع برای طراحی، طراحی و اسناد 3D است که شما را قادر به نوآوری و ساختن طرح های قانع کننده تر از محصولات مختل� می کند. همچنین این نرم ا�زار طرحان محصولات 3D را با است�اده از طی� وسیعی از ابزارهای طراحی قدرتمند، مستند سازی و تجسم موجود در یک بسته کامل نرم ا�زاری آشنا می سازد. این بسته نرم ا�زاری شامل نرم ا�زارهای : Autodesk 3DS MAX 2019 و Autodesk Inventor 2019 و AutoCAD Mechanical 2019 و AutoCAD Electrical 2019 و AutoCAD 2019 و Navisworks Simulate 2019 و AutoCAD Rast Design 2019 و Autodesk Recap 2019 و Autodesk Vault Basic 2019 و Autodesk Fusion 360 2019 و Autodesk Inventor Professional 2019 و Navisworks Manage 2019 می باشد که می تواند تمامی نیازهای مهندسان را در زمینه طراحی های سه بعدی بطور کامل پوشش دهد.

Autodesk.Product.Design.Suite.center

ویژگی های نرم ا�زار Autodesk Product Design Suite Ultimate 2019:

است�اده از نقشه های اتوکد 2D به عنوان پایه ای برای طرح Inventor

ادغام داده ها از چندین منبع به یک پروژه واحد

به روز رسانی پروژه ها پس از هر تغییر

ادغام طراحی الکتریکی و مکانیکی

Ùˆ …

مشخصات نرم ا�زار Autodesk Product Design Suite Ultimate 2019:

پلت�رم : PC

زبان : انگلیسی

سال انتشار : 2018

نوع نرم ا�زار : طراحی سه بعدی

نوع �ایل : EXE

دانلود نرم اÙ�زار SpeedTree Modeler v8.2.1 Cinema Edition – win

SpeedTree Modeler، این نرم ا�زار آخرین نسخه نرم ا�زار مدل سازی سه بعدی از سری نرم ا�زارهای SpeedTree می باشد. شرکت نرم ا�زاری SpeedTree با سابقه ای طولانی در زمینه ارائه نرم ا�زارهای مدلسازی سه بعدی برای است�اده در طراحی صحنه های گرا�یکی سینما و بازی های رایانه ای توانسته است با ارائه ویژگی های خاص بر روی هر یک از نرم ا�زارهای خود، محبوبیت بسیاری را در این زمینه کسب نماید. این نرم ا�زار بصورت اختصاصی و کاملا حر�ه ای ابزاری را در اختیار گرا�یست ها قرار می دهد که با است�اده از آن می توانند با�ت های درختان و همچنین جنگل ها و بوته های مختل� گیاهان را بصورت کاملا حر�ه ای و طبیعی شبیه سازی نمایند. ویژگی رندر PBR کامل در SpeedTree Modeler و همچنین ابزار ویرایش جدید طرح های مختل�، گرا�یست ها را قادر می سازد تا مدل های خود را قبل از ذخیره سازی تنظیم نمایند. این نرم ا�زار با است�اده از تکنولوژی های پیشر�ته و توانایی رندر بسیار بالا می تواند با طراحی یک شاخه که به عنوان شاخه مادر در گیاهان و درختان شناخته می شود، ادامه روند شبیه سازی را تسهیل نماید. الگوریتم نسل جدید به طور خودکار شاخه های جدید کوچک را برای ایجاد ساختارهای شاخه ای طبیعی به سرعت �وق العاده می ا�زاید.

SpeedTree.Modeler.center

ویژگی های نرم ا�زار SpeedTree Modeler v8.2.1 Cinema Edition:

امکان ایجاد با�ت طبیعی گیاهان

امکان طراحی درختان مختل�

توانایی رندر بالای پروژه ها

رابط کاربری حر�ه ای

Ùˆ …

مشخصات نرم ا�زار SpeedTree Modeler v8.2.1 Cinema Edition:

پلت�رم : PC

زبان : انگلیسی

سال انتشار : 2018

نوع نرم ا�زار : طراحی

نوع �ایل : EXE

دانلود نرم اÙ�زار PhotoToMesh v7.0.4.0 – win

PhotoToMesh، این نرم ا�زار یک ابزار مستقل برای سیستم عامل ویندوز است که مش های 3D را از عکس ها و سایر تصاویر ایجاد می کند. مشها را می توان به عنوان �ایل های DXF یا �ایل های StereoLithographic (STL و STLB) ذخیره کرد و می توانید آنها را در ماشین های چاپ سه بعدی یا برنامه های CAD است�اده کنید. شما می توانید اشیاء 3D را با کشیدن ماوس بر روی ص�حه به دقت نگاه کنید تا ببینید ابن نرم ا�زار دقیقا چطور تصویر شما را بصورت 3 بعدی ایجاد می کند. این نرم ا�زاری است که به شما اجازه می دهد تا مش های 3D را از عکس ها و سایر تصاویر ایجاد کنید. این نرم ا�زار دارای یک رابط کاربری گرا�یکی واقعا کاربردی ولی در عین خال ساده است و با تمام ویژگی های خوب و ابزارهای متنوع دسته بندی شده است. اولین چیزی که شما بعد از راه اندازی نرم ا�زار باید انجام دهید اینست که یک �ایل تصویر را بر روی برنامه بکشید یا رایانه خود را برای باز کردن یک تصویر مرور کنید. این نرم ا�زار شامل یک سری از ابزارهاست که شما با است�اده از آن می توانید کنتراست، روشنایی، زاویه و در نهایت ماحصل تصویر را تغییر دهید. 

PhotoToMesh.center

ویژگی های نرم ا�زار PhotoToMesh v7.0.4.0:

ایجاد مش 3D از تصاویر

امکان تنظیم کنتراست تصاویر

رابط کاربری ساده

امکان است�اده از �ایل ها در برنامه های CAD

Ùˆ …

مشخصات نرم ا�زار PhotoToMesh v7.0.4.0:

پلت�رم : PC

زبان : انگلیسی

سال انتشار : 2018

نوع نرم ا�زار : ویرایش تصاویر

نوع �ایل : EXE

دانلود نرم ا�زار ZWCAD ZW3D 2019 v23.00

نرم ا�زار طراحی سه بعدی مهندسی Zwcad Zw3d 2019 ، یک نرم ا�زار قدرتمند مهندسی برای بهینه سازی ، ابزار طراحی جدید، قابلیت های پیشر�ته و اسناد پارامترهای کنترل CAM و غیره نیز می باشد که یک راه حل آسان برای است�اده را در اختیاز شما قرار میدهد . نرم ا�زار Zwcad Zw3d 2019 به مهندسین کمک می کند تا کل �رایند توسعه محصول را به صورت پیشر�ته مدیریت کنند . این نرم ا�زار قابلیت باز کردن �ایل های برنامه ی اتوکد را دارا می باشد و می توانید با وارد کردن آن ها به ویرایش آن ها بپردازید . مدلسازی های سه بعدی ، طراحی قالب و ماشین کاری از ویژگی های خوب نرم ا�زار Zwcad Zw3d 2019 می باشد . در نرم ا�زار Zwcad Zw3d 2019 می توانید مدل سازی ترکیبی جامد سطح منحصر به �رد را تجربه کنید . که دارای سطح تکنولوژی مدل سازی ترکیبی است که می توانید ایده های طراحی 3D خود را با شکستن مرزهای بین ویژگی های جامد و سطح بندی باز کنید . و برای طراحان خلاقیت و �رصت های بیشتری را �راهم می کند .

ویژگی های نرم ا�زار Zwcad Zw3d 2019 :

– طراحی قالب بر اساس ویژگی های جامد طراحی Ùˆ ایجاد هسته Ùˆ Ø­Ù�ره سریعتر از همیشه

– پایین آوردن هزینه ها

– دارای Ù�ناوری هوشمند QuickMillTM

– آسان برای یادگیری

دستکاری قدرتمند سطوح ، مواد جامد ، STL، و داده های اسکن نمونه سازی به صورت سریع و آسان

– استÙ�اده در صنایع مختلÙ� مانند محصولات مصرÙ�ÛŒ ØŒ خودرو ØŒ طراحی ماشین ØŒ قالب ØŒ پزشکی ØŒ ماشینکاری CNC Ùˆ بسیاری دیگر

به اشتراک گذاری طرح ها ، مدل سازی ترکیبی با هسته اوردرایو منحصر به �رد ، قالب و طراحی قالب با ابزار تراش ح�ره و کتابخانه

دانلود نرم ا�زار Autodesk Maya LT 2019 x64

نرم ا�زار Autodesk Maya LT یک نرم ا�زار حر�ه ایست که برای کارهای مدل سازی و ساخت انیمیشن وارد بازار شده است و مکمل نرم ا�زار مایا می باشد ، که سازندگان حر�ه ای بازی و انیمیشن از این نرم ا�زار برای پروژه های خود است�اده می کنند . Autodesk Maya LT 2019 محصولی از کمپانی مشهور اتودسک می باشد که به تازگی برای سیستم عامل ویندوز منتشر شده است .امروزه با گسترش یا�تن صنعت انیمیشن ، نرم ا�زار Autodesk Maya LT 2019 می تواند ابزار بسیار کاربردی و با قابلیت های زیاد برای مهندسین و اشخاصی که در این زمینه �عالیت می کنند باشد . نرم ا�زار Autodesk Maya LT 2019 به کاربران اجازه می دهد تنظیمات دلخواه مربوط به بخش Export را در دست داشته باشند به گونه ای که وقتی که �ایل مجددا باز شود تنظیمات رزرو شده اجازه می دهد تا نسخه جدید را بسیار سریع تر Export کنید . شما می توانید چند کلیپ انیمیشن را در یک �ایل Maya LT تنها با نامگذاری آنها همراه با شروع و پایان �ریم تعری� کنید . در نرم ا�زار Autodesk Maya LT 2019 شما می توانید هر کلیپ را در یک �ایل FVX خارج کنید . این نرم ا�زار با است�اده از موتورهای به کار گر�ته شده سرعت عملکرد انیمیشن سازی را بیشتر کرده و کاربر وقت و هزینه زیاد صر� ساخت انیمیشن نخواهد کرد . رنگ آمیزی اشیا در محیط باعث به چشم آمدن مناظر و گرا�یکی شدن انیمیشن است . نرم ا�زار Autodesk Maya LT 2019 از قابلیت خوب است�اده از ابزار های شبیه ساز Fluid پشتیبانی می کند . ابزارهای یکپارچه نرم ا�زار مجسمه سازی و ابزار ویرایش UV پشتیبانی می شود ، مجسمه سازی بر اساس قلم مو در مایا LT در حال حاضر تسهیل مجسمه سازی در مدل سطح بالا بدون نیاز به صادرات به یک ابزار مختل� ، براش UV جدید برش تعاملی ، ابزار لبه ، طرح ریزی خودکار دوختن ، سنجاق ، جوش ، تقسیم ، و آشکار شدن برش ، ارائه بصری و گردش کار هنری هدایت می شود . در نرم ا�زار Autodesk Maya LT 2019 ساخت انیمیشن به روش بسیار ساده تر و عملی تر ارائه شده است ، ضمن اینکه گامهای موثری در زمینه Graph Editor جهت کمک به نمایش ، انتخاب و ویرایش انیمیشن‌ ها و keyframeها و سرعت بخشی به ساخت انیمیشن‌ ها برداشته شده است . شما با دانلود کردن این نرم ا�زار از سایت دانلود �ارسی می توانید با قابلیت های �وق العاده ی آن آشنا شوید .

ویژگی های نرم ا�زار Autodesk Maya LT 2019 :

– مدل سازی Ùˆ انیمیشن سازی حرÙ�Ù‡ ای

– دارای ابزار هایی برای مدل سازی حرÙ�Ù‡ ای

– ایجاد Ùˆ ویرایش شخصیت های 3D

– شامل ShaderFX های مختلÙ�

– امکان ایجاد سریع GPU شتاب، shader های قابل برنامه ریزی بدون نیاز به برنامه نویسی

– پشتیبانی از DirectX 11 Ùˆ OpenGL

– ویرایش برای تنظیم دقیق انیمیشن حرکت به طور مستقیم در دید برای حداکثر بهره وری

– استÙ�اده از Ù�رمت استاندارد صنعت Ù�ایل FBX

– بهبود مدل سازی Ùˆ UV

– بهبود گردش عمومی نرم اÙ�زار

– پشتیبانی از سیستم های 64 بیتی

دانلود نرم ا�زار اتودسک مایا Autodesk Maya 2019 x64

نرم ا�زار مایا Autodesk Maya نرم ا�زاری قدرتمند برای ساخت انیمیشن، بازی، �یلم و طراحی های سه بعدی می باشد . .امروزه با گسترش یا�تن صنعت انیمیشن و بازی سازی ، نرم ا�زار Autodesk Maya می تواند ابزار بسیار خوبی با قابلیت های زیادی برای بازی سازان و کسانی که در این زمینه �عالیت می کنند، باشد . این نرم ا�زار به کاربران اجازه می دهد تنظیمات دلخواه مربوط به بخش Export را در دست داشته باشند به گونه ای که وقتی که �ایل مجددا باز شود تنظیمات رزرو شده اجازه می دهد تا نسخه جدید را بسیار سریع تر Export کنید . در نرم ا�زار Autodesk Maya شما می توانید هر کلیپ را در یک �ایل FVX خارج کنید . این نرم ا�زار با است�اده از موتورهای به کار گر�ته شده سرعت عملکرد انیمیشن سازی را بیشتر کرده است و کاربر دیگر وقت زیادی را برای ساخت انیمیشن ها هزینه نخواهد کرد . رنگ آمیزی اشیا در محیط از دیگر ویژگی های این نرم ا�زار قدرتمند است که باعث به چشم آمدن مناظر و طبیعی شدن انیمیشن می شود .

Maya-2018-800x445

ویژگی های نرم ا�زار مایا Autodesk Maya 2019 :

ـ بهینه سازی در کارایی GPU

ـ قابلیت In-view Messages برای نمایش نکات ، مشخصات اشیا و..

ـ ابزار ToolClips جهت کاردن بروی ویدیو کلیپ ها در محیط نرم ا�زار

ـ اضا�ه شدن Maya nHair

ـ بهبود سرعت و کارایی Viewport 2.0

ـ ویرایشگر جدید گره ها

ـ �یزیک Bullet برای شبیه سازی سطوح صا� و خشن در یک سیسم من�رد با کارآیی بالا توسط موتور �یزیکی AMD Bullet امکان پذیر است .

ـ ساخت پوست Heat Map

ـ انتقال انیمیشن توسط ATOM