بایگانی برچسب: s

دانلود نرم ا�زار اندروید Sketch Me Pro v1.89

Sketch Me! Pro بزنامه ای کاربردی و محبوب برای عکاسی و طراخی بر روی عکس های شما می باشد که کاربزان دستگاه های اندروید می توانند آن را به صورت رایگان و در �ایل apk در سایت ما دانلود کرده و از آن است�اده کنند . این نرم ا�زار به صورت کلی رایگان می باشد و بدون تبلیغات درون برنامه ای است . شما با است�اده از این نرم ا�زار می توانید خلاقیت هایی بر زوی عکس های مورد علاقه خود داشته باشید به این ترتیب که این برنامه �یلتر ها و ا�وکت های بسیار متنوع و جالبی را در اخایار شما قرار می دهد که شما می تواند از آنها برای گر�تن عکس همزمان با گذاشت �یلتر بر روی آن و همینطور گذاست �یلتر ها بر روی عکس های گر�ته شده با دوربین بدون �یلتر است�اده کنید و خلاقیت های خود را بر روی آنها پیاده کنید و آنها را بر روی گوشی خود ذخیره کرده یا بر روی سایت های اجتماعی مانند �یس بوک یا اینستاگرام قرار دهید . شما می توانید با است�اده از این �یلتر ها عکس های خود را مانند نقاشی و یا مانند عکس های کارتونی تبدیل کنید . شما همینطور می توانید با است�اده از این نرم ا�زاز و است�اده از قلم های رنگی آن طرح هایی را بر روی عکس های دلخواه بکشید و آنها را به سلیقه خود تغییر داده و جذاب کنید . شما می توانید چیز هایی مانند روشنایی عکس ، سایه ها ، مقدار کی�یت ، جدا کردن قسمتی از عکس و بسیاری ادیت های دیگر را بر روی عکس ها به سلیقه خود انجام دهید . این نرم ا�زار با رابط کاربری ساده و آسان خود برای ویرایش و ا�کت گذاری ابتدایی عکس ها بسبار م�ید است و مورد توجه کاربران اندروید قرار گر�ته است .

برخی ویژگی های نرم ا�زار Sketch Me! Pro :

-دارای ا�کت ها یا �یلتر های کارتونی و نقاشی مانند بر روی عکس ها .
-قابلیت ذخیره کردن و به اشتراک گذاری عکس ها در شبکه ها اجتماعی .
-قابلیت ویرایش برخی موارد مانند روشنایی عکس ، تغییر درجه عکس ، بریدن یا کات کردن ، میزان کی�یت ، تغییر رنگ سایه ها و بسیاری موارد دیگر در این برنامه .
-برنامه به صورت رایگان و بدون تبلیغات .
-بدون احتیاج به ثبت نام در برنامه .
-قابلیت تنظیم کدری عکس ها .
-قابلیت ایجاد طرح بر روی عکس ها .

دانلود نرم ا�زار اندروید Sketch Me Pro v1.89

Sketch Me! Pro بزنامه ای کاربردی و محبوب برای عکاسی و طراخی بر روی عکس های شما می باشد که کاربزان دستگاه های اندروید می توانند آن را به صورت رایگان و در �ایل apk در سایت ما دانلود کرده و از آن است�اده کنند . این نرم ا�زار به صورت کلی رایگان می باشد و بدون تبلیغات درون برنامه ای است . شما با است�اده از این نرم ا�زار می توانید خلاقیت هایی بر زوی عکس های مورد علاقه خود داشته باشید به این ترتیب که این برنامه �یلتر ها و ا�وکت های بسیار متنوع و جالبی را در اخایار شما قرار می دهد که شما می تواند از آنها برای گر�تن عکس همزمان با گذاشت �یلتر بر روی آن و همینطور گذاست �یلتر ها بر روی عکس های گر�ته شده با دوربین بدون �یلتر است�اده کنید و خلاقیت های خود را بر روی آنها پیاده کنید و آنها را بر روی گوشی خود ذخیره کرده یا بر روی سایت های اجتماعی مانند �یس بوک یا اینستاگرام قرار دهید . شما می توانید با است�اده از این �یلتر ها عکس های خود را مانند نقاشی و یا مانند عکس های کارتونی تبدیل کنید . شما همینطور می توانید با است�اده از این نرم ا�زاز و است�اده از قلم های رنگی آن طرح هایی را بر روی عکس های دلخواه بکشید و آنها را به سلیقه خود تغییر داده و جذاب کنید . شما می توانید چیز هایی مانند روشنایی عکس ، سایه ها ، مقدار کی�یت ، جدا کردن قسمتی از عکس و بسیاری ادیت های دیگر را بر روی عکس ها به سلیقه خود انجام دهید . این نرم ا�زار با رابط کاربری ساده و آسان خود برای ویرایش و ا�کت گذاری ابتدایی عکس ها بسبار م�ید است و مورد توجه کاربران اندروید قرار گر�ته است .

برخی ویژگی های نرم ا�زار Sketch Me! Pro :

-دارای ا�کت ها یا �یلتر های کارتونی و نقاشی مانند بر روی عکس ها .
-قابلیت ذخیره کردن و به اشتراک گذاری عکس ها در شبکه ها اجتماعی .
-قابلیت ویرایش برخی موارد مانند روشنایی عکس ، تغییر درجه عکس ، بریدن یا کات کردن ، میزان کی�یت ، تغییر رنگ سایه ها و بسیاری موارد دیگر در این برنامه .
-برنامه به صورت رایگان و بدون تبلیغات .
-بدون احتیاج به ثبت نام در برنامه .
-قابلیت تنظیم کدری عکس ها .
-قابلیت ایجاد طرح بر روی عکس ها .

دانلود نرم ا�زار اندروید Sketch Me Pro v1.89

Sketch Me! Pro بزنامه ای کاربردی و محبوب برای عکاسی و طراخی بر روی عکس های شما می باشد که کاربزان دستگاه های اندروید می توانند آن را به صورت رایگان و در �ایل apk در سایت ما دانلود کرده و از آن است�اده کنند . این نرم ا�زار به صورت کلی رایگان می باشد و بدون تبلیغات درون برنامه ای است . شما با است�اده از این نرم ا�زار می توانید خلاقیت هایی بر زوی عکس های مورد علاقه خود داشته باشید به این ترتیب که این برنامه �یلتر ها و ا�وکت های بسیار متنوع و جالبی را در اخایار شما قرار می دهد که شما می تواند از آنها برای گر�تن عکس همزمان با گذاشت �یلتر بر روی آن و همینطور گذاست �یلتر ها بر روی عکس های گر�ته شده با دوربین بدون �یلتر است�اده کنید و خلاقیت های خود را بر روی آنها پیاده کنید و آنها را بر روی گوشی خود ذخیره کرده یا بر روی سایت های اجتماعی مانند �یس بوک یا اینستاگرام قرار دهید . شما می توانید با است�اده از این �یلتر ها عکس های خود را مانند نقاشی و یا مانند عکس های کارتونی تبدیل کنید . شما همینطور می توانید با است�اده از این نرم ا�زاز و است�اده از قلم های رنگی آن طرح هایی را بر روی عکس های دلخواه بکشید و آنها را به سلیقه خود تغییر داده و جذاب کنید . شما می توانید چیز هایی مانند روشنایی عکس ، سایه ها ، مقدار کی�یت ، جدا کردن قسمتی از عکس و بسیاری ادیت های دیگر را بر روی عکس ها به سلیقه خود انجام دهید . این نرم ا�زار با رابط کاربری ساده و آسان خود برای ویرایش و ا�کت گذاری ابتدایی عکس ها بسبار م�ید است و مورد توجه کاربران اندروید قرار گر�ته است .

برخی ویژگی های نرم ا�زار Sketch Me! Pro :

-دارای ا�کت ها یا �یلتر های کارتونی و نقاشی مانند بر روی عکس ها .
-قابلیت ذخیره کردن و به اشتراک گذاری عکس ها در شبکه ها اجتماعی .
-قابلیت ویرایش برخی موارد مانند روشنایی عکس ، تغییر درجه عکس ، بریدن یا کات کردن ، میزان کی�یت ، تغییر رنگ سایه ها و بسیاری موارد دیگر در این برنامه .
-برنامه به صورت رایگان و بدون تبلیغات .
-بدون احتیاج به ثبت نام در برنامه .
-قابلیت تنظیم کدری عکس ها .
-قابلیت ایجاد طرح بر روی عکس ها .

دانلود تلگرام برای اندروید Telegram v5.3.1 – Android

Telegram نرم اÙ�زار مسنجر جدیدی است Ú©Ù‡ چند وقتی میشود برای سیستم عامل های اندروید Ùˆ Ø¢ÛŒ او اس منتشر شده است . نرم اÙ�زار تلگرام یک مسنجر پیام رسانی با تمرکز بر سرعت Ùˆ دارای امنیت بالایی است . کابران در نرم اÙ�زار Telegram Ù…ÛŒ توانند انواع Ù�ایل ها را مانند عکس ØŒ Ù�یلم Ùˆ همچنین Ù�ایل های doc , Zip , Pdf Ùˆ … را به صورت نامحدود برای یکدیگر ارسال کنند . شما با نصب کردن نرم اÙ�زار Telegram بر روی دیوایس اندرویدی خود Ù…ÛŒ توانید با ساختن گروه های مختلÙ� Ùˆ اضاÙ�Ù‡ کردن دوستان خود به گروه به Ú¯Ù�تگو بپردازید . کاربران اندروید Ùˆ Ø¢ÛŒ او اس در این نرم اÙ�زار Ù…ÛŒ توانند اÙ�راد ناشناسی را Ú©Ù‡ مزاحم Ù…ÛŒ شوند را با گزینه Block User بلاک کنند . از دیگر ویژگی های خوب این نرم اÙ�زار Ù…ÛŒ توان به تعیین کردن پس زمینه برای صÙ�حات چت اشاره کرد .

شما تنها با چند کلیک می توانید ویدیو های خود را بدون هیچگونه نگرانی نسبت به ارسال نشدن و یا قطعی به علت حجم بالای ویدیو به سادگی برای دوستان خود ب�رستید . از ویژگی های مسنجر Telegram می توان به دعوت از دوستان خود تا 100 ن�ر ، ارسال ساده و سریع �ایل ها تا سق� 1 گیگابایت ، ذخیره �ایل های به اشتراک گذاشته شده توسط دوستانتان و یا گروه ها برروی گوشی و محیطی زیبا و کاربرپسند اشاره کرد . این نرم ا�زار محبوب دارای استیکر و شکلک های جذابی می باشد و کاربران می توانند در محیط های چت از آن ها است�اده کنند . نرم ا�زار تلگرام مناسب تمامی سیستم های اندروید 2.2 به بالا و آی او اس 6.0 به بالا می باشد, امیدواریم که از دانلئود این نرم ا�زار لذت ببرید .

Telegram - Screen

ویژگی های نرم ا�زار Telegram :

– سریعترین ابزار چت Ùˆ پیام رسان اندروید Ùˆ Ø¢ÛŒÙ�ون

– دارای امنیت بالا

– ذخیره سازی ابری داده ها

– ایجاد گروه های 1000 Ù†Ù�ره با قابلیت اشتراک گذاری اطلاعات

– دارای Ø´Ú©Ù„Ú© های جذاب

– نمایش Ø´Ú©Ù„Ú© های اختصاصی موجود در گوشی

– امکان Ù�وروارد کردن آسان پیام ها

– امکان ذخیره Ù�ایل ها با نام اصلی Ù�ایل Ùˆ نمایش نام ارسال کننده

– قابلیت شخصی سازی ظاهر برنامه نظیر رنگ، سایز متن Ùˆ غیره

– اشتراک گذاری آسان Ù�ایل های صوتی در صÙ�حه چت

– قابل استÙ�اده در تمامی گوشی های اندروید, Ø¢ÛŒÙ�ون, ایپد Ùˆ آیپاد لمسی

– پشتیبانی از اندروید 4.0 به بالا Ùˆ Ø¢ÛŒ او اس 6.0 به بالا

آموزش �ارسی کردن تلگرام توسط شما :

مرحله اول : وارد محیط ربات langbot شوید. (https://t.me/langbot)

مرحله دوم : روی گزینه Start کلیک کنید Ùˆ از بین زبان ها “Ù�ارسی” را انتخاب کنید

مرحله سوم : پلت�رم خود را انتخاب کنید.

مرحله چهارم : یک �ایل با حجم ناچیز در اختیاز شما قرار می گیرد. آن را دانلود کنید سپس روی Apply localization file کلیک کنید.

مرحله پنجم : تبریک! تلگرام شما �ارسی شد! در صورت بروز خطا یکبار برنامه را ببندید و دوباره باز کنید.

آموزش خارج شدن از ریپورت حساب کاربری تلگرام با ربات Spam info Bot  :

مرحله اول : ابتدا روی لینک روبه رو کلیک کنید تا ربات Spambot را باز کنید: لینک ربات ر�ع اسپم تلگرام

مرحله دوم : پس از انتخاب گزینه start از منوی باز شده گزینه�this is s mistake � را انتخاب کنید

مرحله سوم : سپس گزینه � yes� را انتخاب کنید

مرحله چهارم : در ص�حه جدید با انتخاب گزینه “No i never do any of this� تایید کنید که هیچ �عالیتی که باعث اذیت دیگران شود انجام نداده اید.

مرحله پنجم : در پایان متن کوتاهی به زبان انگلیسی برای مدیران تلگرام ارسال کنید!

دانلود نرم ا�زار اندروید VideoShowLite:Video editor,cut,photo,music,no crop

VideoShowLite:Video editor,cut,photo,music,no crop برنامه ای بسیار کاربردی Ùˆ محبوب است Ú©Ù‡ به تازگی برای کاربران گوشی ها Ùˆ تبلت های اندروید طراحی شده Ùˆ شما کاربران عزیز Ù…ÛŒ توانید آن را به صورت رایگان Ùˆ در Ù�ایل apk دانلود کرده Ùˆ از آن استÙ�اده کنید . این نرم اÙ�زار یک برنامه قوی ویرایشگر ویدئو ØŒ برش ØŒ ویرایش عکس ØŒ ویرایش موسیقی Ùˆ ابزاری کار آمد برای این قبیل کارها Ù…ÛŒ باشد . این نسخه اندروید این برنانه نسخه جمع Ùˆ جور شده Ùˆ با رابط کاربری آسان آن است Ú©Ù‡ کاربران در تمانی نقاط بتوانند از آن به راحتی بهره ببرند . این برنامه کانلا رایگان ØŒ بدون تبلیغات Ùˆ بدون محدکدیت استÙ�اده زمانی Ù…ÛŒ باشد . شما Ù…ÛŒ توانید با استÙ�اده از این برنامه ویدئو های خود را ادیت یا ویرایش کنید ØŒ زمان انها را تند یا کند کرده ØŒ تیکه هایی از آن را بریده Ùˆ در جای دیگری قرار دهید یا به تنهایی از ان استÙ�اده کنید Ùˆ یا آن را حذÙ� کرده ØŒ نور مردازی Ùˆ صداهای آن را تغییر دهید Ùˆ بسیار موارد Ù…Ù�ید Ùˆ کار آمد دیگر بزای اÙ�راد مبتدی تا حرÙ�Ù‡ ای . همچنین با استÙ�اده از این نرم اÙ�زار Ù…ÛŒ توانید با استÙ�اده از عکس ها اسلاید شو هایی بسازید Ùˆ آنها را ویرایش کنید یا بر روی آنها موسیقی قرار دهید Ùˆ تمامی این موارد برای کارهایی مانند پروژه های درسی یا برای عکس های جشن عروسی Ùˆ … . شما Ù…ÛŒ توانید با استÙ�اده از این برنامه Gif یا عکس های متحرک را طراحی کرده Ùˆ بسازید Ùˆ از آنها برای استÙ�اده در تلگرام یا موارد دیگر استÙ�اده کنید . همینطور برای کسانی Ú©Ù‡ Ù…ÛŒ خواهند بر روی عکس های خود Ù�یلتر های متنوع یا اÙ�کت هایی قرار دهند این برنامه دارای Ù�یلتر های بسیار متنوع Ùˆ جذاب است Ú©Ù‡ شما Ù…ÛŒ توانید از آنها بر روی عکس ها خود استÙ�اده کرده Ùˆ از طریق این برنامه عکس ها Ùˆ ویدئو های خود را ذخیره کرده Ùˆ یا مستقیما بر روی سایت های اجتماعی مانند FacebookØŒ InstagramØŒ YouTubeØŒ WhatsAppØŒ Google+ØŒ TwitterØŒ LineØŒ WechatØŒ QuikØŒ InshotØŒ FunimateØŒ WhatsappØŒ VineØŒ FlipagramØŒ Musical.lyØŒ VueØŒ Apple TVØŒ Lip Sync VideosØŒ Dubsmash Vide Ùˆ … با دوستان خود به اشتراک بگذارید . همچنین از دیگر کارایی های این نرم اÙ�زار Ù…ÛŒ توان به ادیت موسیقی اشاره کرد Ú©Ù‡ شما Ù…ÛŒ توانید تیکه هایی از موسیقی های خود را جدا کرده ØŒ Ùˆ یا اضاÙ�Ù‡ کرده Ùˆ یا آنها را در Ù�ایل های دیگر Ù�شرده کنید Ùˆ همینطور به Ù�رمت های معروÙ� دیگر مانند mp3 Ùˆ … تبدیل کنید . این برنامه Ù�یلتر هایی را هم برای گذاشتن بر روی موسیقی ها در دسترس سما قرار داده است Ú©Ù‡ Ù…ÛŒ توانید با استÙ�اده از آنها صداهای موسیقی را بم کنید یا باس آن را زیاد کنید Ùˆ از این قبیل موارد Ú©Ù‡ بسیار کارایی های جالبی خواهند داشت . شما Ù…ÛŒ توانید با قسمت های ویرایش حرÙ�Ù‡ ای عکس ها ØŒ عکس های خود را ادیت کرده Ùˆ پوست را در عکس صاÙ� کنید ØŒ چروک ها را بگیرید ØŒ رنگ چشم ها Ùˆ موها را عوض کنید ØŒ کدری Ùˆ روشنایی عکس را تغییر دهید Ú©Ù‡ برای اÙ�راد حرÙ�Ù‡ ای کار امدی بسیار خواهد داشت .

قابلیت های کلیدی برنامه VideoShowLite :

-قابلیت ویرایش عکس مانند : Ù�یلتر گذاری بر روی آنها ØŒ تغییر رنگ ØŒ گرÙ�تن چروک پوست ØŒ جداکردن یا کراپ ØŒ تغییر Ú©ÛŒÙ�یت ØŒ تبدیل به دیگر Ù�رمت ها Ùˆ … .
-ساخت gif یا عکس های متحرک در برنامه .
– قابلیت به اشتراک گذاری در سایت های اجتماعی مانند FacebookØŒ InstagramØŒ YouTubeØŒ WhatsAppØŒ Google+ØŒ TwitterØŒ LineØŒ WechatØŒ QuikØŒ InshotØŒ FunimateØŒ WhatsappØŒ VineØŒ FlipagramØŒ Musical.lyØŒ VueØŒ Apple TVØŒ Lip Sync VideosØŒ Dubsmash Video .
-یک پلیر قوی موسیقی و کلیپ .
-یک ابزار بسیار کاربردی برای ویرایس ویدئو مانند ادغام سریع / تقلید / تقسیم / معکوس / تکراری / برش / چرخش / کلاژ / تبدیل / ضبط / �شرده کلیپ، دوبله ویدئو و برش �یلم در تل�ن .
-قابلیت قرار دادن زیر نویس بر روی �یلم ها .
-قابلیت تشخیص چهره .
– واردات Ù�یلم های HD Ùˆ4K به صورت رایگان .
-پشتیبانی از اکثر �رمت های ویدیویی مانند MP4، MOV، AVI .
-قابلیت ویرایش موسیقی مانند مواردی مثل : بردین تیکه هایی از آن ، قرار دادن �یلتر هایی بر روی آن برای تغییر موارد �یزیکی صدا ، تبدیل به دیگر �رمت های مشهور مانند mp3 ، قابلیت ذخیره کردن و بسیاری موارد دیگر .
-برنامه به صورت کاملا رایگان و بدون محدودیت زمانی .

دانلود نرم ا�زار اندروید HostIran MAG v1.0

در دنیای امروز که �ناوری های جدید هرروز رنگ عوض کرده و پیشر�ت میکنند، بروز بودن ا�راد بخصوص کسانی که در حوزه �ناوری اطلاعات و کسب و کار های دیجیتال مشغول �عالیت هستند امری ضروری HostIranMAG
برای بروز بودن و دریا�ت اطلاعات معتبر که براساس تحقیقات ا�راد متخصص بدست آمده نیاز به یک منبع معتبر میباشد. نرم ا�زار موبایل مجله اینترنتی هاست ایران نیاز شما را به منابع گوناگون اطلاعات مرت�ع میسازد. مجله هاست ایران که �عالیت خود را با هد� ارت�ا سطح دانش ا�راد علاقمند به حوزه های طراحی و توسعه وبسایت ، شبکه و میزبانی وب و مدیریت و کسب و کار از سال ۹۶ آغاز کرده اکنون با رونمایی از اپلیکیشن مجله  هاست ایران برای دو پلت�رم اندروید و آی او اس ،  سعی در تسهیل ا�راد برای مشاهده مطالب دارد

 : ویژگی های اپلیکیشن موبایل HostIranMAG-

مشاهده و ارسال نظرات-
امکان دسترسی سریع به آخرین مطالب –
ایجاد لیست مطالب مورد علاقه-
جستجوی مطالب –
به اشتراک گذاری مطالب –
تنظیم اندازه �ونت عنوان و متن-
حالت توربو برای اینترنت های با سرعت پایین-
اطلاع رسان لحظه ای (Push Notification)-

دانلود نرم ا�زار اندروید HostIran MAG v1.0

در دنیای امروز که �ناوری های جدید هرروز رنگ عوض کرده و پیشر�ت میکنند، بروز بودن ا�راد بخصوص کسانی که در حوزه �ناوری اطلاعات و کسب و کار های دیجیتال مشغول �عالیت هستند امری ضروری HostIranMAG
برای بروز بودن و دریا�ت اطلاعات معتبر که براساس تحقیقات ا�راد متخصص بدست آمده نیاز به یک منبع معتبر میباشد. نرم ا�زار موبایل مجله اینترنتی هاست ایران نیاز شما را به منابع گوناگون اطلاعات مرت�ع میسازد. مجله هاست ایران که �عالیت خود را با هد� ارت�ا سطح دانش ا�راد علاقمند به حوزه های طراحی و توسعه وبسایت ، شبکه و میزبانی وب و مدیریت و کسب و کار از سال ۹۶ آغاز کرده اکنون با رونمایی از اپلیکیشن مجله  هاست ایران برای دو پلت�رم اندروید و آی او اس ،  سعی در تسهیل ا�راد برای مشاهده مطالب دارد

 : ویژگی های اپلیکیشن موبایل HostIranMAG-

مشاهده و ارسال نظرات-
امکان دسترسی سریع به آخرین مطالب –
ایجاد لیست مطالب مورد علاقه-
جستجوی مطالب –
به اشتراک گذاری مطالب –
تنظیم اندازه �ونت عنوان و متن-
حالت توربو برای اینترنت های با سرعت پایین-
اطلاع رسان لحظه ای (Push Notification)-

دانلود نرم ا�زار اندروید ایران کارت v2.5

ایران کارت نرم اÙ�زاری است همانند تمامی کارت های بانکی دیگر عضو شبکه شتاب است Ùˆ تمامی قابلیت های کارت های بانکی را از جمله پرداخت قبوض ØŒ برداشت وجه ØŒ خرید اینترنتی Ùˆ انتÙ�ال وحه را دارا Ù…ÛŒ باشد . ایران کارت در مقایسه با کارت های دیگر عضو شتاب دارای یک مزیت Ù�وق الاده است Ú©Ù‡ شما با هر نوع خریدی Ú©Ù‡ انجام Ù…ÛŒ دهید درصدی از مبلغ خرید تان به حساب شما باز Ù…ÛŒ گردد . با هر حریدی Ú©Ù‡ از ایران کارت انجام Ù…ÛŒ دهید امتیازاتی دریاÙ�ت Ù…ÛŒ کنید Ú©Ù‡ در سامانه ایران کارت شما قابل مشاهده است . همچنین در این نرم اÙ�زار مراکز خدمات متÙ�اوتی برای دارندگان این کارت قرار داده شده است Ú©Ù‡ شامل رستوران ها ØŒ Ù�روشگاه ها ØŒ ورزش Ùˆ سرگرمی ØŒ هتل ها Ùˆ …  است Ú©Ù‡ برای دارندگان این کارت درصد قابل توجهی از برگشت وجه نقدی در نظر گرÙ�ته شده است Ú©Ù‡ برای هر شخص بر اساس سطح کارتی Ù�رد متÙ�اوت است . لیست مراکز خدماتی Ú©Ù‡ ایران کارت برای دارندگان کارت بانکی در نظر گرÙ�ته را Ù…ÛŒ توانید در سایت ایران کارت دریاÙ�ت کنید Ùˆ از این مزیت Ù�وق العاده بهره مند شوید . اگر از این کارت بانکی اسÙ�اده Ù…ÛŒ کنید حتما نرم اÙ�زار ایران کات را دانلود کنید Ùˆ از مزایای بالای این نرم اÙ�زار اسÙ�اده کنید . هم اکنون Ù…ÛŒ توانید آخرین نسخه از این نرم اÙ�زار را به صورت کاملا رایگان بر روی گوشی Ùˆ یا تبلت اندروید خود نصب کنید .

دانلود دیکشنری اندروید American Heritage English Free v10.0.413

شما با دانلود دیکشنری American Heritage English قادر خواهید بود در هر مکان، چه در محل کار و چه در منزل، چه در مدرسه و چه در دانشگاه و در هر لحظه، چه در هنگام استراحت و چه در هنگام کار، چه در هنگامی که در مترو و اتوبوس هستید، از آن بر روی تل�ن همراه هوشمند خود است�اده نمایید. Dictionary American Heritage English Free یکی از جامع ترین و کامل ترین دیکشنری های موجود بر اساس �رهنگ لغت آمریکایی برای پنجمین بار مورد ویرایش قرار گر�ته و منتشر گردیده است.

اکنون شما با است�اده از نسخه رایگان این نرم ا�زار آموزشی به راحنی قادر خواهید بود به 10.000 کلمه و عبارات جدید، بیش از 4.000 تصویر رنگی و م�هومی دسترسی داشته باشید و با جدیدترین روش های آموزشی زبان در کمترین زمان ممکن کلمات و عبارات را با تل�ظ و لهجه صحیح �راگیرید. در نسخه جدید نرم ا�زار رایگان American Heritage English Free واژه های اختصاصی رشته های زیست شناسی و نجوم نیز اضا�ه گردیده است. نقشه و مکان های جغرا�یایی کاملا ویرایش و آپدیت شده و ظاهری جذاب تر نسبت به نسخه پیشین خود دارد. یکی از ویژگی های دانلود دیکشنری American Heritage English Free است�اده از واژه ها و عبارت های متراد� و متضاد است که با است�اده از از داستان ها ها، اشعار و عبارات نویسندگان و شاعران کلاسیک و معاصر سعی نموده، نسخه ی جامع تری ارائه دهد.

از دیگر ویژگی های دیکشنری رایگان American Heritage English :

    – استÙ�اده از جستجوی خودکار، این امکان را به شما Ù…ÛŒ دهد کلمه پیشنهادی مورد نظر خود را سریعتر بیابید.

– با استÙ�اده از موتور جستجوی جدید بر روی دیتابیس، در هنگام جستجوی کلمه، برای شما کلمه مورد نظر را در عبارات، داستان ها Ùˆ اشعار نیز جستجو Ùˆ تمثیل زده Ù…ÛŒ شود.

– استÙ�اده از Ù�یلتر Fuzzy Ú©Ù‡ زمانی Ú©Ù‡ شما به دنبال واژه ای هستید Ú©Ù‡ نمی دانید چگونه نوشته Ù…ÛŒ شود به شما در پیدا کردن آن واژه Ú©Ù…Ú© Ù…ÛŒ کند.

– جستجو کلمات از طریق دوربین تلÙ�Ù† همراه.

– اگر نمی دانید یه عبارت Ùˆ یا کلمه چگونه نوشته Ù…ÛŒ شود از دستیار صوتی استÙ�اده کنید Ùˆ برای شما تایپ صحیح را انجام Ù…ÛŒ دهد.

– شما قادر خواهید بود تعاربÙ� جدید محتوایی جدید از واژه ها Ùˆ عبارات Ùˆ اشعار به اشتراک بگذارید.

Ùˆ …

تغییرات نسخه جدید :

تل�ظ صوتی

ترجمه کلمات و عبارات در هر کجا از محیط اندروید با است�اده از ضربه زدن بر روی متون

دارای چهار تم با اتمس�ر رنگی مت�اوت برای جداسازی �رهنگی عبارات و کلمات

است�اده از دیتابیس بهینه تر برای جستجوی سریعتر

ویژگی های آ�لاین

و �یکس نمودن باگ ها

دانلود نرم ا�زار اندروید Karaoke Sing & Record v3.8.084

19Karaoke Sing & Record نام نرم اÙ�زاری جالب Ùˆ کاربردی برای دستگاه های اندرویدی است Ú©Ù‡ کاربران این نرم اÙ�زار Ù…ÛŒ توانند آن را به صورت رایگان Ùˆ در نسخه apk آن از سایت نا دانلود کرده Ùˆ نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارند . این نرم اÙ�زار دارای هزاران موسیقی Ùˆ صوت های متÙ�اوت است Ú©Ù‡ کاربران Ù…ÛŒ توانن آنهارا پلی کمند Ùˆ همراه با آنها بخوانند Ùˆ صدای خود را ضبط کنند Ùˆ با دیگر دوستان خود در سایت های اجتماعی مانند Ù�یس بوک یا اینستاگرام به اشتراک بگذارند . این نرم اÙ�زار کاملا رایگان Ù…ÛŒ باشد Ùˆ شما Ù…ÛŒ توانید از تمامی امکانات آن بدون پرداخت پول استÙ�اده کنید . همچنین این نرم اÙ�زار دارای بیش از 100 میلیون دانلود را در سرتاسر جهان به خود اختصاص داده است Ú©Ù‡ دلیلی بر محبوبیت Ùˆ خوبی این برنامه برای کسانی Ú©Ù‡ Ù…ÛŒ خواهند از آن استÙ�اده کنند Ù…ÛŒ باشد . شما Ù…ÛŒ توانید از آهنگ ها با دسته بندی های مختلÙ� مانند سبک آهنگ یا ژانر ان ØŒ خواننده ØŒ البوم Ùˆ … استÙ�اده کنید Ùˆ به راحتی آهنگ های مورد نظر خود را پیدا کرده Ùˆ همراه با آنه بخوانید تا بتوانید صدای خود را ضبط کرده Ùˆ آن را گوش دهید Ùˆ به اشتراک بگذارید Ùˆ دیگر دوستان خود را هم به این چالش دعوت کنید . همچنین این نرم اÙ�زار به یک سایت دانلود موسیقی متصل Ù…ÛŒ باشد Ú©Ù‡ شما در صورت نبودن اهنگ مورد نظر خود در این برنامه از این سایت دانلود کرده Ùˆ آن را در نرم اÙ�زاز قرار داده تا بتوانید از آن استÙ�اده کنید . همچنین این نرم اÙ�زار باعث Ù…ÛŒ شود تا دیگر دوستان خود در شبکه های اجتماعی با آهنگ های مورد علاقه شما اشنا شوند Ùˆ موسیقی های خوب بیشتر گوش داده شوند Ùˆ این Ù�رهنگ برای هنر موسیقی ادامه پیدا کند .

برخی قابلیت های برنامه Karaoke Sing & Record :
-قاببلیت پخش موسیقی و ضبط صدای شما بر روی آن .
-قابلیت به اشتراک گذاری موسیقی های شما در شبکه های اجتماعی .
-متصل بودن به یک سایت دانلود موسیقی برای پیدا کردن موسیقی هایی که در برنامه موجود نیستند و اضا�ه شدن آنها به برنامه .
-دارای بیش از هزاران موسیقی در برنامه .
-دارای بیش از 100 میلیون کاربر در سر تا سر جهان .
-دارای محیطی ساده در نرم ا�زار .