بایگانی برچسب: s

دانلود نرم اÙ�زار Ancestral Author v2.9.27 – win

Ancestral Author، این نرم ا�زار ابزاریست که به شما کمک می کند تا با تحقیق در مورد شجره نامه های خود و با ساخت �ایل های پی دی ا� Adobe Acrobat PDF از �ایل های GEDCOM بصورت کامل ایجاد و لینک کنید. همچنین شما با است�اده از این نرم ا�زار می توانید از �ایل های متنی و تصاویر jpeg برای ایجاد کتاب های تصویری با �صل های مختل�، نام های �رزندان، گزارش هایی در مورد نام و مشخصات اجداد است�اده کنید. است�اده از این نرم ا�زار بسیار ساده است و اسناد با کی�یت بالا را می توان چاپ، ایمیل و در اینترنت ارسال کنید و یا از آنها برای ایجاد یک کتاب است�اده نمایید. شما می توانید تصاویر را به ص�حات عناوین خود اضا�ه کنید و مانند یک شجره نامه خانوادگی، یک عکس قدیمی از خانه یا یک عکس از پدربزرگ و مادربزرگ شما ص�حات خود را تزیین کنید. شما می توانید تصاویر را در متن سند خود جاسازی کنید. به عنوان مثال، اگر یک بیوگرا�ی از اجداد خود را بنویسید، می توانید تصویری از او را وارد کنید، آن را با یک عنوان معر�ی کنید و در ص�حه ای حاوی بیوگرا�ی قرار دهید. شما همچنین می توانید از این قابلیت برای وارد کردن تصاویر اسکن شده از اسناد قدیمی است�اده کنید.

Ancestral.Author.center

ویژگی های نرم ا�زار Ancestral Author v2.9.27:

امکان است�اده از تصاویر مختل�

امکان ذخیره بصورت PDF

رابط کاربری ساده

امکان ایجاد شجره نامه های کامل

Ùˆ …

مشخصات نرم ا�زار Ancestral Author v2.9.27:

پلت�رم : PC

زبان : انگلیسی

سال انتشار : 2018

نوع نرم ا�زار : ویرایش متن

نوع �ایل : EXE