چه‌کسی در ایام‌ مذاکرات از پشت به ظری� خنجر‌ زد؟

اگر آقای ظری� امروز به این واقعیت رسیده که توا�ق - با آمریکا به اندازه جوهر روی کاغذ ارزش ندارد، منتقدان همان پنج سال پیش هشدارهای روشن دادند اما متهم شدند که مزدور و بی‌سواد و بی‌شناسنامه و کاسب تحریم و بزدل و جیب‌بر و عصر حجری و ا�راطی و �اسد و عقب مانده و... هستند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.