کتابخانه بقیه الله الاعظم مزرعه نو ۲۰۱۹-۰۱-۰۷ ۱۷:۱۰:۰۳

 

ص�حاتی از کتاب

در بخش‌هایی از این کتاب می‌خوانیم: اولاً انتخابات در کشور ما یک حرکت نمایشی نیست. پایه‌ نظام ما همین انتخابات است. یکی از پایه‌ها، انتخابات است. مردم‌سالاری دینی با حر� نمی‌شود؛ مردم‌سالاری دینی با شرکت مردم، حضور مردم، اراده‌ مردم، ارتباط �کری و عقلانی و عاط�ی مردم با تحولات کشور صورت می‌گیرد؛ این هم جز با یک انتخابات صحیح و همگانی و مشارکت وسیع مردم ممکن نیست. این مردم‌سالاری، عامل پایداری ملت ایران است.

اینکه شما توانسته‌اید در طول این سی سال از نهیب ابرقدرت‌ها نترسید، اینکه ابرقدرت‌ها هم غیر از نهیب نتوانستند ضربه‌ اساسی به شما بزنند، اینکه جوانان کشور در ورود به میدان‌های گوناگون این شجاعت و اخلاص را نشان می‌دهند، ناشی از مردم‌سالاری دینی است؛ این را باید خیلی قدر بدانیم.

هرچه انتخابات پرشورتر باشد، عظمت ملت ایران بیشتر در چشم مخال�ان و دشمنانش دیده خواهد شد؛ برای ملت ایران حرمت بیشتری خواهند گذاشت؛ دوستان شما هم در دنیا خوشحال می‌شوند. عظمت ملت ایران را حضور مردم در انتخابات نشان می‌دهد؛ انتخابات این است. بنده همواره در درجه‌ اول در انتخابات سعی‌ام بر این است که به مردم عرض کنم حضور شما در این انتخابات مهم است. این، تصدیق و تأیید و مستحکم کردن نظام جمهوری اسلامی است.

�ضای غبارآلود، همان �تنه است. �تنه معنایش این است که یک عده‌ای بیایند با ظاهر� دوست و باطن� دشمن وارد میدان شوند، �ضا را غبارآلود کنند؛ در این �ضای غبارآلود، دشمن� صریح بتواند چهره‌ خودش را پنهان کند، وارد میدان شود و ضربه بزند. اینی که امیرالمؤمنین �رمود: «انّما بدء وقوع ال�تن اهواء تتّبع و احکام تبتدع»، تا آنجائی که می‌�رماید: «�لو انّ الباطل خلص من مزاج الحقّ لمیخ� علی المرتادین»؛ اگر باطل، عریان و خالص بیاید، کسانی که دنبال شناختن حق هستند، امر برایشان مشتبه نمی‌شود؛ می‌�همند این باطل است. «و لو انّ الحقّ خلص من مزج الباطل انقطع عنه السن المعاندین»؛ حق هم اگر چنانچه بدون پیرایه بیاید توی میدان، معاند دیگر نمی‌تواند حق را متهم کند به حق نبودن. بعد می‌�رماید: «و لیکن یؤخذ من هذا ضغث و من ذاک ضغث �یمزجان»؛ �تنه‌گر یک تکه حق، یک تکه باطل را میگیرد، اینها را با هم مخلوط می‌کند، در کنار هم می‌گذارد؛ «�حینئذ یشتبه الحقّ علی اولیائه»؛ آن وقت کسانی که دنبال حقند، آنها هم برایشان امر مشتبه می‌شود. �تنه این است دیگر.

خوب، حالا در مقابل یک چنین پدیدهای، علاج چیست؟ عقل سالم حکم می‌کند و شرع هم همین را قاطعاً بیان می‌کند: علاج عبارت است از صراحت در تبیین حق، صراحت در بیان حق. وقتی شما می‌بینید یک حرکتی به بهانه‌ انتخابات شروع می‌شود، بعد یک عامل «دشمن» در این �ضای غبارآلوده وارد میدان شد، وقتی می‌بینید عامل دشمن - که حر� او، شعار او حاکی از ما�ی‌الضمیر اوست - آمد توی میدان، اینجا باید خط را مشخص کنید، اینجا باید مرز را روشن کنید. همه وظی�ه دارند؛ بیشتر از همه، خواص؛ و در میان خواص، بیشتر از همه، آن کسانی که مستمعین بیشتری دارند، شنوندگان بیشتری دارند. این وظی�ه است دیگر: مرزها روشن بشود و معلوم بشود که کی چی می‌گوید. اینجور نباشد که باطل، خودش را در لابه‌لای گرد و غبار� برخاسته‌ در میدان مخ�ی کند، ضربه بزند و جبهه‌ حق نداند از کجا دارد ضربه می‌خورد. این است که حر� دو پهلو زدن، از خواص، مطلوب نیست. خواص باید حر� را روشن بزنند و مطلب را واضح بیان کنند. این، مخصوص یک گرایش سیاسی خاص هم نیست. در داخل نظام اسلامی، همه‌ی گرایش‌هائی که در مجموعه‌ نظام قراردارند، اینها باید صریح مشخص کنند که بالاخره آن حمایتی که مستکبرین عالم می‌کنند، مورد قبول است یا مورد قبول نیست.

وقتی که سران استکبار، سران ظلم، اشغالگران کشورهای اسلامی، ک�شندگان انسانهای مظلوم در �لسطین و در عراق و ا�غانستان و خیلی جاهای دیگر، می‌آیند وارد میدان می‌شوند، حر� می‌زنند، موضع می‌گیرند، خوب، باید معلوم بشود این کسی که در نظام جمهوری اسلامی است، در مقابل این چه موضعی دارد؛ حاضر است تبرّی بجوید، بگوید من دشمن شمایم؟ من مخال� شمایم؟

وقتی در داخل محیط �تنه، کسانی با زبانشان صریحاً اسلام و شعارهای نظام جمهوری اسلامی را ن�ی می‌کنند، با عملشان هم جمهوریت و یک انتخابات را زیر سؤال می‌برند، وقتی این پدیده در جامعه ظاهر شد، انتظار از خواص این است که مرزشان را مشخص کنند، موضعشان را مشخص کنند. دوپهلو حر� زدن، کمک کردن به غبارآلودگی �ضاست؛ این کمک به ر�ع �تنه نیست، این کمک به ش�ا�‌سازی نیست. ش�ا�‌سازی، دشمن� دشمن است؛ مانع دشمن است. غبارآلودگی، کمک دشمن است. این، خودش شد یک شاخص. این یک شاخص است: کی به ش�ا�‌سازی کمک می‌کند و کی به غبارآلودگی کمک می‌کند. همه این را در نظر بگیرند، این را معیار قرار بدهند

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.